mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.29.2012.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/165/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież