Powiat stargardzki

mpzpUchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXIX/230/14 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Starzyce, gmina Chociwel.


Data uchwalenia: 2014-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXVI/418/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/417/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej.


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa w obrębach geodezyjnych Łęczyca i Tolcz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

mpzpUchwała Nr XXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego „Wiechowo II”.


Data uchwalenia: 2012-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Dolice z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Pomietów – Gmina Dolice.


Data uchwalenia: 2012-10-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-14

Zobacz treść planu (PDF)