mpzpUchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki.


Data uchwalenia: 2012-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

Zobacz treść planu (PDF)