mpzpUchwała Nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kołatniku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf