Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpUchwała nr LVII/395/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Grabów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów – dla obszaru wsi Jaworów


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz ulic: Mościckiego, Rolniczej i Jastruna


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV.237.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy potworów


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/565/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LV/564/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/986/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2013-10-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikC82690CD-3413-41EB-9285-ECA8B04202A9.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 310 .2014.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr L/364/2014 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.317.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność § 8 pkt 1 lit. m oraz § 9 pkt 1 lit. k Uchwały Nr LXVIII/875/14 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/534/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) - Część III.


Data uchwalenia: 2014-05-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 823/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 822/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 821/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/ 180 /14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Mircze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/46/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny oraz w obrębach geodezyjnych: Myśliwczów i Kolonia Myśliwczów


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVII/394/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/357/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).