Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpUchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia Elektroenergetyczna 110kV w miejscowości Podleszany w gminie Mielec.


Data uchwalenia: 2008-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 874/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXI/193/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chałupki Dębniańskie.


Data uchwalenia: 2008-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXI/193/08 Rady Miasta I Gminy Sędziszów Małopolski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i przeznaczonych do zalesienia w Gminie Sędziszów Młp.


Data uchwalenia: 2008-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-02

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka.


Data uchwalenia: 2008-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-31

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miasta I Gminy Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie osiedla "Południe" w mieście Przysucha.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 346/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Aleją Jana Pawła II, Armii Krajowej, Marii Konopnickiej i Weteranów.


Data uchwalenia: 2008-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-29

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLVI/1445/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Północnych.


Data uchwalenia: 2008-12-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-26

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIII/318/08 Burmistrza Miasta w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej.


Data uchwalenia: 2008-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-19

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 491/XLV/08 Rady Miasta w Jarosławiu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską.


Data uchwalenia: 2008-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-19

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek.


Data uchwalenia: 2008-12-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/281/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu wsi Zakocie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/284/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Grabowo i Stara Krępa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)