Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpUchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Żytniej) gm. Wieliszew.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 454/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 3-A.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 452/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-A.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/382/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza w rejonie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Gubrynowicza


Data uchwalenia: 2014-06-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/1341/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Śródmieście IX”


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.292.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr 447/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn – część północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.291.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność § 4 w zakresie wyrazów „KD-L – tereny dróg publicznych – droga lokalna” oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr 446/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Różopole


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 446/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Różopole


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.300.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/336/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Osieczna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 445/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Niedźwiady


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 448/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Lubomyśle


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części wschodniej i w części zachodniej miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.283.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.283.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I, w części obejmującej teren o symbolu 8R oznaczony na załączniku nr 2 uchwały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola - etap II.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/261/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol – II etap.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXXIV/2139/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.107.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2014r. dotyczące Uchwały Rady Gminy Chmielnik Nr XL/269/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/290/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego Uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2006 roku, poz. 101) zmienionego w części uchwałą Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 lipca 2012r. poz. 2560) dla obszaru jak na załączniku graficznym.


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf