Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpUchwała nr LI/55/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy A. Mickiewicza (działka o numerze ewidencyjnym 3/7).


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/54/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicach:Orzeszkowej, Nowobielańskiej i Strobowskiej.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/53/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Łódzkiej (nieruchomości o numerach adresowych 50, 50a, 50b i 52)


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/470/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica


Data uchwalenia: 2014-06-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.100.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2014r. dotyczące uchwały Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.101.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2014r. dotyczące uchwały Nr XLV/412/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „KROŚCIENKO 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/285/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew terenów zabudowy przemysłowo - usługowej.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/506/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/382/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka, w gminie Stężyca.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik8.jpg
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr L/267/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Samborzec dla części miejscowości Samborzec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/306/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Łyżwiarskiej w Grodzisku Wielkopolskim.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 73/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2014r.


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIX/43/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/42/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr LV/741/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik57C3B34A-DA11-4278-B868-4ACB8292622C.png

mpzpUchwała nr LV/1232/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3DCC59D5-9E2E-44F2-B827-23B2B7E95624.png