Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

mpzpUchwała Nr XLII/1220/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa 2” w Szczecinie


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 850/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 października 2013r.


Data uchwalenia: 2013-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/303/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew.


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 1452/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Kettlinga).


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 1451/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki 11/8 z obrębu 21


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 1450/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 1449/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 727/XXVI/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5MN/U.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 1448/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jastrzębie.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/436/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.103.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Tryńczy Nr XLV/351/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo Mieszkaniowe w Tryńczy”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/176/14 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/698/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/697/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpZarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo


Data uchwalenia: 2014-07-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G).


Data uchwalenia: 2014-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf