Województwo dolnośląskie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Cieszków XIII/83/2000 z dnia 09.03.2000.

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krośnice.

Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2008

Pobierz rysunek studium gminy Krośnice (JPG).

Pobierz treść studium gminy Krośnice (PDF).

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany studium: IX/63/95 z dnia 23 stycznia 1995 r.

Zobacz studium gminy Milicz.