Województwo dolnośląskie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żórawina.
Uchwała Nr  XVII 109 2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 października  2005 roku

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobierzyce.
Uchwała nr XXXVI 418 09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOBÓTKA

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Na podstawie uchwały nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2008r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIECHNICE 
Uchwała Nr XXXIX/291/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 roku.