Powiat oleśnicki

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIADOWA KŁODA.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBROSZYCE Z 2013r.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).

Aktualne studium gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010r.

UCHWAŁA NRXLVII/221/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.

Pobierz treść studium gminy Oleśnica (PDF).

Pobierz rysunek studium gminy Oleśnica (JPG).

Nieobowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica.

Okres obowiązywania od 1998-03-30 do 2010-03-30r.

Pobierz rysunek studium (JPG).