Województwo dolnośląskie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy.

Data publikacji: 11.04.2011r.

Zobacz treść studium gminy Głuchołazy (PDF).

Zobacz rysunek studium gminy Głuchołazy (JPG).