Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin.

Zobacz treść studium (PDF).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z dnia 24.05.2011r.

Zobacz treść studium (PDF).

Rysunek nr 1 - uwarunkowania rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej oraz infrastruktury technicznej (JPG).

Rysunek nr 2 - kierunki rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennnej oraz infrastrutkry technicznej (JPG).

Uwaga: załączniki graficzne do studium gminy Malczyce opublikowane na stronie urzędu są niskiej rozdzielczości.