Uchwała nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”

Zobacz treść planu (PDF).