Uchwała nr XXXIX/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie.

Zobacz treść planu (PDF).