Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi”.

Zobacz treść planu (PDF).