Uchwała nr XLII/279/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Miłoszyce – Zachód”

Zobacz treść planu (PDF).