Uchwała nr XII/146/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”

Zobacz treść planu (PDF).