Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.105.3.2019.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność § 14 ust. 4 uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów.

Zobacz treść planu (PDF).