Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).