Uchwała nr XXVII/358/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża „Zachowice”

Zobacz treść planu (PDF).