Uchwała nr XXII/163/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”

Zobacz treść planu (PDF).