Uchwała Nr XLVII/1290/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa – os. Gotyk”

Zobacz treść planu (PDF).