Uchwała Nr XLIX/1346/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – Zachód”

Zobacz treść planu (PDF).