Uchwała Nr LI/1404/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”

Zobacz treść planu (PDF).