Uchwała nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: Al. Wolności, Al. Wojska Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek i ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie”

Zobacz treść planu (PDF).