Ostatnio dodane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodobok

UCHWAŁA NR XIV/69/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłodobok.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-20

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mroczkowa

UCHWAŁA NR XVI/79/12 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mroczkowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-05

 

Renta planistyczna:

1. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 15%.
2. W odniesieniu do gruntów, będących własnością gminy, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionek

UCHWAŁA NR XVI/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-11

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości - w granicy terenów oznaczonych na
rysunku plan symbolami: UKh - 20%, pozostałe - 5 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łosiów (opublikowano: 2012-05-08)

UCHWAŁA NR XXI/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-08

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korfantów

UCHWAŁA NR XIX/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

UCHWAŁA NR XIV/116/12 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

 

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1) dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)

UCHWAŁA NR XX/259/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-07

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Górna i Rogów Opolski, w rejonie węzła na autostradzie

UCHWAŁA NR XII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w gminie Krapkowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

 

Renta planistyczna:

„§ 13. Ustala się następującą stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącą 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu”.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kantorowice oraz Nowa Wieś Mała, na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski

UCHWAŁA NR XXII/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-17

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 20 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich

UCHWAŁA NR XXII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą do ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu, dla terenu oznaczonego symbolem P w wysokości 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)