Ostatnio dodane

MPZP Biała Woda - część obrębu - 25.03.2013

mpzpUchwała nr XXIX/247/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

MPZP Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary - dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP

mpzpUchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

MPZP Smolice-Tymianka

mpzpUchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Smolice-Tymianka


Data uchwalenia: 2013-03-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Krasna 2

mpzpUchwała nr XXIII/244/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”.


Data uchwalenia: 2013-03-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF

MPZP Brzozów 14

mpzpUchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Brzozów 14''.


Data uchwalenia: 2013-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niezdrowice


mpzp m Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 10.07.2009 r.

Renta planistyczna

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo- ści, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) 20% dla jednostek terenowych oznaczonych jako PP, U, RU;

2) 10% dla jednostek terenowych oznaczonych jako MN, MNU, RM;

3) 0% dla pozostałych jednostek terenowych.

2. W przypadku gdy plan ustala dla danego terenu dwa lub więcej równorzędnych przeznaczeń, opłatę od wzrostu wartości nieruchomości nalicza się według stawki najwyższej.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Turawa, obrzeża Jezior Turawskich


mpzp m Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 17.07.2009 r.

Renta planistyczna

W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, na poziomie 30%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Daniec


mpzp m Uchwała nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.08.2009 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości:

1) tereny przeznaczeń: MN1, MN2 – 15%;

2) tereny przeznaczeń: UH, PP, PR - 10%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przywory (opublikowano: 14.08.2009 r.)


mpzp m Uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.08.2009 r.

Zobacz komunikat

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zieleniec


mpzp m Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 31.07.2009 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).