Ostatnio dodane

Uchwała nr VIII/XIV/161/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/112/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szymanów - MPZP SZYMANÓW AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/111/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP LIGOTA PIĘKNA – C

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.105.3.2019.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność § 14 ust. 4 uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ośno

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.162.1.2019.MS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 21/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.165.4.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 i 9 oraz § 8 uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Błotnica

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.36.2018.MJW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzajace nieważność § 3 pkt 4 i pkt 5 uchwały nr III/21/18 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pomocnem.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.35.3.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 25 ust. 6 we fragmencie „rozbudowę” uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie.

Zobacz treść planu (PDF).