Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXV/284/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Brzezna, Gostwica, Olszana, Stadła

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/1304/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LI/1404/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.255.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.28.22.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 15 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”, § 12 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”,, § 13 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej” uchwały nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.31.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 49 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 57 ust. 4 pkt 2 uchwały nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia, zwanej dalej „uchwałą”.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.63.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 24 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXIV/485/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.62.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 26 ust. 2 uchwały nr XXIV/484/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/202/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/361/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszkowo dla działki nr 43/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/224/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/319/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/381/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/382/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/383/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/387/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).