Województwo podkarpackie

Uchwała nr XV.218.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV.216.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/457/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa IV" ul. Batorego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/456/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "Przemysłowa I"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 239/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Romualda Rosłońskiego w Przemyślu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/82/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 212/XVI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/15 obszaru w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/173/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza - Kaczorowy” – ETAP 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”

Zobacz treść planu (PDF).