Województwo podkarpackie

Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/184/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie „Gorzyce – Przybyłów, Część Rekreacyjna”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/291/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego ,,Brzozów - 7'' w m. Brzozów ul. Zdrojowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/338/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/364/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Posada Górna /2014” .

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/365/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głębokie – cmentarz wraz z otoczeniem” w gminie Rymanów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/141/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/132/20 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Błażkowa II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI.159.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grębów Centrum II

Zobacz treść planu (PDF).