Powiat Krosno

mpzpUchwała nr LIX/1342/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestreznnego miasta Krosna „TURASZÓWKA - II”


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIX/1341/14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Śródmieście IX”


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/1064/13 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Śródmieście XII"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.1.jpg

mpzpUchwała nr XLV/896/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Śródmieście VIII"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLV/897/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "KROŚCIENKO - VI"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg

mpzpUchwała nr XLII/842/13 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X” - część A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLII/843/13 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Polanka I".


Data uchwalenia: 2013-04-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XL/820/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa I”


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/819/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V”.


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/818/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Centrum I”


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf