Województwo łódzkie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.1019.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.1016.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.1014.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.990.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/74/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/109/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/672/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/131/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/130/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Podjezioro w Gminie Kamieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Dalków, Zamość i Rzepki w gminie Czarnocin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Domaniewice z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, na fragmencie wsi Domaniewice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.938.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 listopada 2019 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Lgota Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/79/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bzówki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/158/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 543, 544, 721, 719, 718, 717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 279, 280, 281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz

Zobacz treść planu (PDF).