Województwo łódzkie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.977.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/199/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.856.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/106/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/279/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/114/2020 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, fragmenty obszarów wsi Czatolin i Kalenice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/186/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Kompina, Nieborów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/211/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/184/2020 Rady Gminy Czarnocin z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/97/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Witkacego i Ignacego Prądzyńskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/187/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/504/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Urbanice i Małyszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.800.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec-Pieńki obręb Sosnowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.763.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.760.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 listopada 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.756.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/397/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/398/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/113/20 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Kiernozia, fragment wsi Kiernozia

Zobacz treść planu (PDF).