Województwo lubuskie

mpzpUchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/239/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/238/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVIII/42/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Żaganiu.


Data uchwalenia: 2014-04-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/265/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/263/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica i Piaski, gmina Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/256/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/432/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/427/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – obręb Radowo


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXIV.554.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bukowej i ul. Złotej w Zielonej Górze


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 0007.409.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo


Data uchwalenia: 2014-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr II SA/Go 888/13 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrakowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie


Data uchwalenia: 2014-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr xlv/262/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.2.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).