Województwo lubelskie

mpzpUchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/287/14 Rady Gminy Sawin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Bukowa Wielka i Chutcze


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168, 1507/169 położonych przy ul. Dwernickiego w Hrubieszowie


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Mircze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.283.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.283.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I, w części obejmującej teren o symbolu 8R oznaczony na załączniku nr 2 uchwały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola - etap II.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/261/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol – II etap.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/521/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/175/2014 Rady Gminy Batorz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Batorz.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Fajsławice z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.


Data uchwalenia: 2014-05-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów.


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/280/14 Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin, jednostka strukturalna A, dla obszarów w miejscowości Sawin.


Data uchwalenia: 2014-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/279/14 Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów.


Data uchwalenia: 2014-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Wierzchowiska I-Wschód”.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/311/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP II”


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/247/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf