Województwo lubelskie

Uchwała nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/157/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - „WSCHÓD”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/238/20 Rady Gminy Głusk z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk - ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/202/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.20.2020 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - część V - obszary położone w obrębach geodezyjnych: Ługów, Moszenki, Sługocin, Sieprawki Kolonia, Sieprawice w części

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.21.2020 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - część IV - etap A - obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów w części

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/417/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Lutosławskiego)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/418/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/419/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 19 – Nowe Miasto – część południowa, teren w rejonie ul. Św. Piątka - ul. Janusza Korczaka – ul. Weteranów)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – część południowa, teren w rejonie ul. Poprzecznej – ul. Krasnobrodzkiej – ul. Młyńskiej)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/216/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/183/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/184/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/185/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sól i Kolonia Sól

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 749/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, Obszar I-K - rejon ulicy Stokrotki

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr 37/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno–wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr 38/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno–wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz  S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej

Zobacz treść planu (PDF).