Województwo lubelskie

mpzpUchwała nr LIII/413/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/287/14 Rady Gminy Sawin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Bukowa Wielka i Chutcze


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168, 1507/169 położonych przy ul. Dwernickiego w Hrubieszowie


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Mircze z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola - etap II.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/261/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol – II etap.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.283.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.283.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I, w części obejmującej teren o symbolu 8R oznaczony na załączniku nr 2 uchwały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/175/2014 Rady Gminy Batorz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Batorz.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Fajsławice z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice.


Data uchwalenia: 2014-05-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/521/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/280/14 Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin, jednostka strukturalna A, dla obszarów w miejscowości Sawin.


Data uchwalenia: 2014-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/279/14 Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów.


Data uchwalenia: 2014-05-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów.


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/311/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP II”


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/247/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/261/2014 Rady Gminy Serniki z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik22.pdf
Zalacznik23.pdf
Zalacznik24.pdf
Zalacznik25.pdf
Zalacznik26.pdf
Zalacznik27.pdf
Zalacznik28.pdf
Zalacznik29.pdf
Zalacznik30.pdf
Zalacznik31.pdf
Zalacznik32.pdf
Zalacznik33.pdf
Zalacznik34.pdf
Zalacznik35.pdf
Zalacznik36.pdf
Zalacznik37.pdf
Zalacznik38.pdf
Zalacznik39.pdf
Zalacznik40.pdf
Zalacznik41.pdf
Zalacznik42.pdf
Zalacznik43.pdf
Zalacznik44.pdf
Zalacznik45.pdf
Zalacznik46.pdf
Zalacznik47.pdf
Zalacznik48.pdf
Zalacznik49.pdf
Zalacznik50.pdf
Zalacznik51.pdf
Zalacznik52.pdf
Zalacznik53.pdf
Zalacznik54.pdf
Zalacznik55.pdf
Zalacznik56.pdf
Zalacznik57.pdf
Zalacznik58.pdf
Zalacznik59.pdf
Zalacznik60.pdf
Zalacznik61.pdf
Zalacznik62.pdf
Zalacznik63.pdf
Zalacznik64.pdf
Zalacznik65.pdf
Zalacznik66.pdf
Zalacznik67.pdf
Zalacznik68.pdf
Zalacznik69.pdf
Zalacznik70.pdf
Zalacznik71.pdf
Zalacznik72.pdf
Zalacznik73.pdf
Zalacznik74.pdf
Zalacznik75.pdf
Zalacznik76.pdf
Zalacznik77.pdf
Zalacznik78.pdf
Zalacznik79.pdf
Zalacznik80.pdf
Zalacznik81.pdf
Zalacznik82.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf