Województwo lubelskie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.17.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych: 808, 809, 844, 353, 355, 95, 174/1, 117/1, 117/2, 117/3, 170, 46, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/2, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376/1, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397/1 z obrębu Wólka Kańska w gminie Rejowiec Fabryczny w części obejmującej: tytuł uchwały w brzmieniu: „808, 809, 844”, § 1 ust. 1 w brzmieniu: „808, 809, 844”, § 4 ust. 1 pkt 5 i § 17 uchwały oraz załącznik Nr 4 do uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.16.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/70/2019 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica w części

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.15.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/71/2019 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica w części

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.13.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/52/2019 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów w części

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy Cyców z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Cyców dnia 24 listopada 2016 r. uchwałą Nr XV/133/16 obejmującym działkę nr 622/1 w miejscowości Wólka Cycowska w Gminie Cyców

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna - etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/78/2019 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski - ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/55/19 Rady Gminy Garbów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/88/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Sułów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/102/19 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 12, 15, 18, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147/2, 410, 148, 149, 150, 151, 153/1, 153/2, 155, 156, 158, 159/4, 159/5, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169/2, 171, 172, 173, 249/1, w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 808, 809, 844, 353, 355, 95, 174/1, 117/1, 117/2, 117/3, 170, 46, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/2, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376/1, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397/1 z obrębu Wólka Kańska w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 675, 676, 677, 678, 697/9, 697/11, 752/3, 1149, 1157, 1229, 1230/1, 1230/2, 1231, 1232, 1233, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1222, 1221, 1220, 1224, 1225, 1226, 1227, 1378, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1440, 1297, 1346/1, 1218/1, 1218/2, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036, 1037, 1462, 1437/2, 1234/9, 1234/8 z obrębu Pawłów w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/67/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Liszno dla działek o numerach ewidencyjnych: 16/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 178/1, 178/3, 178/4, 179, 184, 187, 207, 220/2, 215, 232, 335, 336, 353, 419, 489, 570 w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 159, 509, 510, 514, 526, 529, 537/1, 537/2, 540, 575, 576, 609 z obrębu Krasne w Gminie Rejowiec Fabryczny

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.12.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/117/19 Rady Gminy Głusk z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka w części

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/68/19 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/121/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość

Zobacz treść planu (PDF).