47 planów oznaczono "Dobra"

Wyników 1 - 30 z 47

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Skrzydlańska (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/244/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 34/6 (działki Nr 34/8, 34/10, 34/11 wg projektu podziału), część działki Nr 328.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN i 2 MN/o w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilczyce (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/241/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działki Nr 682,683.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U/MN w wysokości 10%, dla terenów ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzydlna (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/238/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka Nr 821, działka Nr 495/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN/ML, 2 MN/k, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Półrzeczki (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/235/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 2106.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/232/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki Nr 1701, 1703.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra II (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/228/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działki nr 4249, 4250.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U/P w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/225/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1272/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów UP/kz wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Skrzydlańska (data publikacji: 2012-10-15)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/242/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 9/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróża (data publikacji: 2012-10-15)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/239/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 52/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzydlna (data publikacji: 2012-10-15)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/236/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działki Nr 646 i 647.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/k wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków (data publikacji: 2012-10-15)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/233/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka Nr 3084.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/k w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2012-10-15)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/226/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 528, część działki Nr 1985, część działki Nr 5222.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 ML w wysokości 10%, dla terenów 2 ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2012-10-12)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/229/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki Nr 2043/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Skrzydlańska (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/243/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 183, działka Nr 36.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN/k, 2 MN, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilczyce (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/240/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działka Nr 1226, część działki Nr 1040, działka Nr 1931.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN/k, 2 MN i 3 MN/ML w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skrzydlna (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/237/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki Nr 521/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów U/MN/o wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/234/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka część działki Nr 275, część działki Nr 329.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 ML i 2 MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gruszowiec (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/231/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec część działki Nr 1279, działka Nr 1539/3, działka Nr 459.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN, 2 MN i 3 ML, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 10%, dla terenów 3 ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXVI/227/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 6216, część działki Nr 2015 (część działki Nr 2015/1 wg nowego podziału).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN/ML, 2 MN, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobra (data publikacji: 2012-09-04)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jurków II (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra –wieś Jurków działki Nr 2004, 2005, 2006/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów KDP w wysokości 10%, dla terenów ZC w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 689/1, działka nr 260/2, część działki nr 727.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów MN w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Półrzeczki (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 1683, działka Nr 1559.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 ML i 2 MN wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Plik.lapx
Akt.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przenosza (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza część działki 286, część działki 465/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN i 2 MN w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gruszowiec (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec działka nr 1308, część działki nr 515.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN i 2 MN, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chyszówki II (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 850.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów MN/ML/kz wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróża (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/64/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 225.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN/o w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilczyce

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce część działki Nr 580/2, działka Nr 1198.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN i 2 U/MN/k wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chyszówki (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 1417/6, działka nr 877/2, działki nr 679 i 1139.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów 1 MN, 2 MN i 3 MN wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wola Skrzydlańska (data publikacji: 2011-04-06)

Kategoria: gm. Dobra

mpzpUchwała nr VI/66/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 33/1, część działki 318, działka 116.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów dla terenów 1 MN/k, 2 MN i 3 MN w wielkości 10%, dla terenów 2 ZL i 3 ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free