32 planów oznaczono "Korzenna"

Wyników 1 - 30 z 32

MPZP Miłkowa i Janczowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/389/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 12 – Miłkowa/Janczowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Trzycierz - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/385/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 8-Trzycierz”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Siedlce i Słowikowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

 mpzpUchwała nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 7-Siedlce/Słowikowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Jasienna, Korzenna, Lipnica Wielka - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/382/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 5-Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Lipnica Wielka - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/381/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 4-Lipnica Wielka”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Niecew i Lipnica Wielka - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/380/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 3-Niecew/Lipnica Wielka”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Korzenna - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/379/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 1-Korzenna”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Łyczana i Janczowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 11 – Łyczana/Janczowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Koniuszowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 10 – Koniuszowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Mogilno i Posadowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 9-Mogilno/Posadowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Korzenna - plan nr 9 - Mogilno/Posadowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan nr 9 – Mogilno/Posadowa”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Korzenna - plan nr 3 - Niecew/Lipnica Wielka - zmiana 12.12.2013

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 3 – Niecew/Lipnica Wielka”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Korzenna - plan nr 13 - Bukowiec/Jasienna - zmiana 12.12.2013

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 13 – Bukowiec/Jasienna”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojnarowa (data publikacji: 2012-03-23)

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 – Wojnarowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łęka, Koniuszowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 – Łęka/Koniuszowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienna, Korzenna, Lipnica Wielka

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 5 – Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
akt.docx
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koniuszowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 10 - Koniuszowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mogilno/Posadowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 9 – Mogilno/Posadowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korzenna, Niecew, Wojnarowa, dla terenów zagrożonych zalewaniem

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna we wsiach Korzenna, Niecew, Wojnarowa dla terenów zagrożonych zalewaniem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) w wysokości 10% w stosunku do wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korzenna

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 1 – Korzenna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipnica Wielka

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr Nr XII/107/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 4 – Lipnica Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niecew/Lipnica Wielka

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 3 - Niecew/Lipnica Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trzycierz

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 8 - Trzycierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce/Słowikowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 7 - Siedlce/Słowikowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowiec/Jasienna

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 13 – Bukowiec/Jasienna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miłkowa/Janczowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 12 - Miłkowa/Janczowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łyczana /Janczowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 11 - Łyczana /Janczowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienna, dla terenów lokalizacji lądowiska

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna we wsi Jasienna dla terenów lokalizacji lądowiska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu 1KL1, 1KL2 – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent,

2) wszystkie pozostałe wydzielone tereny – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mogilno/Posadowa (Podlas)

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojnarowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-29

Renta planistyczna:

Dla terenu 1 US ustala się stawkę procentową 30%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


EasyTagCloud v2.4 Free