mpzpUchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 11 – Łyczana/Janczowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).