Powiat wielicki

Uchwała Nr XXIII/285/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/208/2020 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Kłaj" na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru "kłaj-4.UP"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/248/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Batorska II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/250/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/249/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Zabierzowska II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów-1”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/226/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice – etap A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/227/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice - obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Raba Open River” dotyczącej działki nr ewid. 686/2 w Nieznanowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/201/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: ”Chobot-Polana”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/204/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/200/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/205/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/206/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/203/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/202/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/216/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko - 8”

Zobacz treść planu (PDF).