Powiat chrzanowski

Uchwała Nr IX/95/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/249/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Janusza Kusocińskiego, a ul. 29 Listopada w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/250/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej, a rzeką Chechło - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/173/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul.  Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy  skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2019 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/8/VIII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIV/451/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 września 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/645/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul.  Armii Krajowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLII/550/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Północ, zmienionego uchwałą Nr XXX/440/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada 2008 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny

Zobacz treść planu (PDF).