Powiat tatrzański

mpzpUchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, w rejonie kościoła.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/738/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Rysulówka – część południowo-wschodnia.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mogilany.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie zwanym "Na Grapie".


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/331/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Wysokiego i Potoku Remiaszowego


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr WN - II. 4131.1.8.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/320/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska przy ulicy Wierch Rusiński


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/661/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” dla terenów drogi 2.KDL, procedowanego po wyroku NSA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/ 314/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym Borczaki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/ 318/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 4095 i części dz. ew. nr 4096/4, położonych we wsi Kościelisko,w rejonie zwanym „Gronik”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/631/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Kamieniec - Szpitalna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SZYMONY - USTUP”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami 1.MW, MN, M/U, Uh, U, P i P/U, 1.KK;
2. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Renta planistyczna:

Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania jednorazowych opłat w wysokości:
1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami MN, MN/RM, MN/U, M/U, U i Uh;
2. 5% dla terenów pozostałych.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXV/206/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Wójtostwo”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Renta planistyczna:

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), ustala się w wysokości 15% wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)