Gmina Kościelisko

Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 958 a Potokiem Czarny Dunajec w miejscowości Witów, pod nazwą „Przy termach”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego w miejscowości Witów w rejonie zwanym „Ogrody”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXV/264/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu obejmującego działkę ew. nr 3694/8 oraz część działki ew. nr 8777

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXV/263/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/207/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie „Karpielówka Dolna”, w południowo wschodniej części wsi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla terenu położonego po północnej stronie ul. Rysulówka, między ciekami bez nazwy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w Gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 3652/4 i 3652/5 oraz części dz. ew. nr 3612/1 i 3613/3, położonych we wsi Witów, w rejonie zwanym Lachowa Rola

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie Sobiczkowej, przy ul. Nędzy Kubińca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Bugaj” nad Potokiem Zaborskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 1628 położonej w rejonie ul. Królewskiej – część środkowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siwej Polany we wsi Witów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Polany Biały Potok we wsi Witów w Gminie Kościelisko – MPZP Biały Potok III

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXVIII/302/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIV/262/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, w rejonie kościoła.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).