Powiat myślenicki

Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w uchwale nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr L/329/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/130/20 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Węglówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/129/20 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/131/20 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia – Obszar A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr 154/XX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr 105/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października 2019 r. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim – Obszar A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr 34/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień

Zobacz treść planu (PDF).