Powiat myślenicki

mpzpUchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 360/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/203/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień dla terenu położonego w miejscowości Tenczyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLI/300/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %) wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %) wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%) wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część I wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 254/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 198/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w gminie Myślenice, dla terenu działki 907.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 208/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w terminie nie późniejszym niż 5 lat od daty wejścia planu w życie w wysokości:
1) dla terenów o symbolach MN, MU, MWU, US, UC i U - 30 %,
2) dla pozostałych – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 181/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 152/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice, dla obszaru pod nazwą Głogoczów – Centrum.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-24

Zobacz treść planu (PDF)