Województwo mazowieckie

Uchwała nr XLIII/1304/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.255.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/123/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 51 w Anielinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII.0007.228.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek o numerach ewidencyjnych 373/2 i 378/2)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII.0007.229.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek o numerach ewidencyjnych 220, 222/1, 222/2, 224, 226)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 159/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Pierzchały Gmina Czernice Borowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/287/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedliu Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/370/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ulicy Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 690/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 200/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 383/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 8 – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Człekówka i Karpiska w rejonie ulicy Wspólnej, Lotników i Szkolnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190, 187/2, 54/7

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/1283/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 176/XX/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/187/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.209.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/312/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/1257/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/1258/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

Zobacz treść planu (PDF).