powiat płocki

mpzpUchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 278/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/246/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 110 w Bądkowie Jeziornym i działek Nr ewid. 9, 44, 45 w Bądkowie Kościelnym


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/237/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały w zakresie działki Nr ewid. 68 w obrębie Bądkowo Kościelne


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 296/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Miszewku Strzałkowskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 287/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Wykowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 286/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Bielinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 174/XXII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Brwilno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.PDF