powiat płocki

Uchwała nr 176/XX/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/148/2020 Rady Gminy Łąck z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/128/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu działki nr ewid. 6 w miejscowości Rogozino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 166/XXXI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościach od Dłużniewo Małe do Nowa Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 138/XXVII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościach od Dłużniewo Małe do Nowa Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/114/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu działki nr ewid. 6 w miejscowości Rogozino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/115/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działki Nr ewid. 419/2 w miejscowości Siecień

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 111/XVII/2020 Rady Gminy Bielsk z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Bielsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/179/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/100/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 117/4, 117/11, 117/13 w miejscowości Rogozino.

Zobacz treść planu (PDF).