powiat Warszawa

mpzpUchwała nr LXXXIV/2139/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część północna A.


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXXV/2213/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXXV/2208/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiśniowej Góry – część I.


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXXIV/2140/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste -rejon ulicy Kolejowej.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXV/1938/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXII/1863/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_1.pdf

mpzpUchwała nr LXX/1832/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXVIII/1817/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadyby Północnej - część pierwsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVII/1627/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida – część II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25

Zobacz treść planu (PDF).