powiat żuromiński

Uchwała nr XVIII.123.2020 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 155 i 225/3 położonych w miejscowości Siemiątkowo, gm. Siemiątkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII.124.2020 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pijawnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/109/2020 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Gościszka, gmina Kuczbork-Osada

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 149/XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 109/XVI/2020 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 1067, 1454/3, 1454/5, 1459, 1545 oraz dla części działek o numerach ewidencyjnych: 568/2 i 1071/2 położonych w miejscowości Lubowidz, Gmina Lubowidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Zielona, gmina Kuczbork-Osada.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Gościszka 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Zielona, gmina Kuczbork-Osada.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.

Zobacz treść planu (PDF).