powiat żuromiński

mpzpUchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuczbork - Osada miejscowości Zielona


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1-7.pdf

mpzpUchwała nr XIII/1/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTÓW GMINY SIEMIĄTKOWO DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KRZECZANOWO I SIEMIĄTKOWO.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-28

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1
Zalacznik2

mpzpUchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin – tereny eksploatacji surowców mineralnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.bmp

mpzpUchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kuczbork Osada – tereny elektrowni wiatrowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-04

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 318/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW3 - fragmentów miejscowości Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Olszewo i Wólka Kliczewska, gmina Żuromin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-25

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-29

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 312/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 - fragmentów miejscowości Kliczewo Małe i Kosewo i Sadowo gmina Żuromin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-29

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXII/1/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów gminy Siemiątkowo dotyczącego części obrębów geodezyjnych miejscowości Krzeczanowo i Siemiątkowo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-25

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 136/XXII/2009 Rady Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-05

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 181/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gmina Żuromin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-05

Zobacz treść planu (PDF)