powiat pułtuski

mpzpUchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-17

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-29

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2008-08-02

Zobacz treść planu (PDF)