powiat pułtuski

Uchwała nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dzierżenin i Klusek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Wólka Zaleska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/276/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 109/XVI/2020 Rady Gminy Zatory z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część obrębu geodezyjnego Ciski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 97/XIII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze dla części obszaru miejscowości Świercze obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 3/5

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/189/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo, gm. Pułtusk (etap 1)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/188/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Boby, gm. Pułtusk (etap 1)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii, Stare Miasto, Solna w Pułtusku

Zobacz treść planu (PDF).