powiat miński

Uchwała nr XXVIII.0007.228.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek o numerach ewidencyjnych 373/2 i 378/2)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII.0007.229.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Żaków, gmina Siennica (dla działek o numerach ewidencyjnych 220, 222/1, 222/2, 224, 226)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV.239.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żwirówka, gmina Halinów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/211/20 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/269/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki - Część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/270/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/114/20 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drop, gmina Dobre – powierzchniowa eksploatacja kopalin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/115/20 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów gmina Dobre.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/251/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Konopnickiej w rejonie linii elektroenergetycznych 400 kVw Sulejówku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/233/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zorza w Sulejówku

Zobacz treść planu (PDF).