powiat miński

mpzpUchwała nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów


Data uchwalenia: 2014-06-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr SR.XLV.0007.341.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie.


Data uchwalenia: 2014-05-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów,Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1.1c.pdf
Zalacznik1.1d.pdf
Zalacznik1.1e.pdf
Zalacznik1.1f.pdf
Zalacznik1.1g.pdf
Zalacznik1.1h.pdf

mpzpUchwała nr XXII/189/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400kV Miłosna – Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/190/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów, uchwalonego uchwałą Nr XXV/193/05 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2005 roku opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 145, poz. 4537 z dnia 20 czerwca 2005 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.odt
Zalacznik3.odt

mpzpUchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr SR.XXX.0007.220.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno - zachodniej części miejscowości Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.PDF
Zalacznik3.PDF
Zalacznik4.PDF