gmina Halinów

mpzpUchwała nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów


Data uchwalenia: 2014-06-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.


Data uchwalenia: 2012-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów.


Data uchwalenia: 2012-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2.


Data uchwalenia: 2011-11-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf